Na wstępie, żeby była jasność: jestem absolutnym zwolennikiem wolności słowa, wolności absolutnej i niczym nie skrępowanej. Jest nim niewątpliwie również Salman Rushdie. Pisarz, który w przeszłości pracował jako copywriter, autor „Szatańskich wersetów”. To po ich publikacji świat islamu obłożył go fatwą, skazując na...